บริการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO17025 สำหรับลูกค้าในเอเชีย!

ห้องปฏิบัติการของเราในสิงคโปร์ให้บริการสำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะ!

ติดต่อทีมงานของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้องเป็นบริการวิเคราะห์ Romer Labs®?

  • เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 3 ถึง 5 วันทำการ
    ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO 17025
  • ใกล้ชิดและบริการเฉพาะสำหรับลูกค้าเอเชียแปซิฟิก
  • ให้การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและสารพิษจากเชื้อราที่ได้รับการรับรองและราคาไม่แพง

ISO17025 fully accredited analytical service for customers in Asia!

Our lab here in Singapore provides dedicated service to our Asia-pacific customers!

Contact our team to find out more.

Why Romer Labs® analytical service?

  • Fast turnaround time of 3 to 5 working days

  • Fully ISO 17025-accredited laboratory

  • Close proximity and dedicated service for Asia-pacific customers

  • Provides accredited and affordable food allergen and mycotoxin testing

Find out more